+31 (0)53 431 68 41 info@actk.nl

Bio2HighTex

Projectplan Subsidieaanvraag Grote R&D Samenwerkingsprojecten EFRO OP-Oost 2016-2020

In de afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. Deverwachting is dat de vraag naar grondstoffen in de komende decennia verder zal  toenemen, door een groeiende wereldbevolking en toenemende consumptie. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De toenemende vraag naar grondstoffen leidt ook tot een stijgende belasting van het milieu, zoals die zichtbaar is in afnemende  biodiversiteit, toenemende broeikasgasemissies en problemen in de stikstofkringloop.  Het is dan ook niet vreemd dat het streven naar een meer duurzame, circulaire economie hoog op de nationaal en internationale agenda staat. De transitie naar een biobased economie vergt actie in de hele productketen, vanaf het duurzaam winnen van grondstoffen tot het moment dat afval ontstaat. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen als basis voor biobased producten kan een wezenlijke impuls geven aan een duurzame samenleving. Belangrijke motivaties om op schonere technologieën over te gaan zijn de toenemende kritische houding van consumenten, schaarste aan energie en grondstoffen en wet- en regelgeving. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen (in plaats van synthetische) wordt als een voordeel voor het milieu gezien.

De hernieuwbare stoffen kunnen immers niet uitgeput raken, in tegenstelling tot aardolie. De doelstelling van het project “Bio2HighTex” is om middels een samenwerking tussen partners vanuit de keten, het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren. Het unieke aan dit Bio2HighTex project is dat de werelden van agro en high-tech samenkomen en elkaar versterken, resulterend in innovatieve producten en processen gericht op een duurzame toekomst. De marktvraag is leidend en de biobased ontwikkelingen op het gebied van confectie, geotextielen, bouwmaterialen en sportsystemen zorgen voor de massa die nodig is om de biobased economy een stap verder te helpen en leidt tot regionaal rendement in de vorm van omzet en werkgelegenheid.

De subsidie is begin 2017 toegekend.

Dit project wordt gedaan in samenwerking met:

Stichting Texperium – De Berkel B.V. – Gebr. Van der Geest B.V. – Kayser Bedrijfskleding – A.C. Ter Kuile B.V. – Stichting Wageningen Research, Instituut Wageningen Food & Biobased Research – Ten Cate Thiolon B.V. – ROC van Twente – Stichting OICAM – Gemeente Almelo